vcxx: 2 năm rồi – 1 ngày đặc biệt nữa

hôm nay là tròn 2 năm ngày em nhận lời làm bạn gái của anh nè, sáng sớm ngày hôm sau mới nhận được lời tỏ tình của anh – nghĩ lại vẫn thấy mắc cỡ quá :love:

đang giờ làm việc, em chỉ viết vậy thôi để đánh cho nó một cái dấu vết, chắc anh không nhớ đâu hen …

EYA :heart:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *