2013/8/15, 16 & 17

Những ngày tồi tệ. Những cư xử tồi tệ. Những lời nói tồi tệ, Những con người tồi tệ.

Không một lời xin lỗi. Không cảm thông. Không tha thứ.

Trong khi, tôi chỉ cần anh nói một lời xin lỗi, và tôi cũng chỉ cần được anh nói lời tha thứ.

6 năm, 2 tháng 25 ngày, kết thúc này thật quá tồi tệ.

Sẽ không để mất em ư? Anh đã chẳng làm gì cho điều anh nói đó kể từ khi 2 đứa có những vấn đề, anh chỉ im lặng và để tôi phá hỏng mọi thứ.

Giờ thì kết thúc rồi. Mất nhau rồi. Gia đình tan nát rồi. Thậm chí tôi và anh còn chẳng thể nhìn thẳng vào mặt nhau được nữa.

Tôi đau đớn. Còn anh có cảm thấy gì không?

Có lẽ không. Anh có thể đối xử nhẫn tâm với tôi trong chừng đó thời gian và đến tận những ngày cuối cùng một cách vô thức, dù rằng chính tôi là người đã cho phép anh làm điều đó thì làm gì mà anh thấy đau khổ. Anh chẳng yêu ai cả ngoài chính bản thân anh đâu.

Tôi đã phải chịu gấp nhiều lần đau đớn mà tôi đã gây ra cho người khác, nên tôi tin trên đời này có nhân quả. Trả cho hết nợ để lại được bình yên.

-THE END-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *