Entry

Hoặc là em hoang tưởng, hoặc là em vẫn còn chìm đắm trong quá khứ, hoặc là em đang tự lừa dối mình, hoặc là em vẫn còn yêu anh.

Khốn nạn thân em. Khốn nạn cuộc tình em.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *