06.07.2010

Sáng nay dò đáp án trên báo

Ko đạt đc chỉ tiêu 15.5đ rùi. Chỉ có 14.74 ah 😥

Vài ng nói cao. Tự an ủi bản thân là điểm chuẩn năm nay sẽ hạ
Nhưng cái ranh giới giữa Đậu và Rớt wá mong manh. Thiếu 0.25 là rớt. Dư 0.25 là đậu
Hên xui thôi

Có ng nói "Lo gì, còn khối D nữa mà"
Nhưng ai bik đc.
Toán khối D khó hơn, Văn mình dốt. AV chẳng bàng ai
Nhưng…ai bik đc…

Uh thì cũng đã cố gắng hết sức. Đâu phải ngồi chơi chơi mà đc 14.75
Cứ tiếp tục cố gắng để khối D cũng "huy hoàng" như khối A

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *