Con gái

Tự nhiên ngồi nhớ lại cái slogan của Diana "Là con gái, thật thuyệt"

VỚ VẨN!!!!!!!

Tôi ghét làm con gái.
Tôi ghét những cái quy định vớ vẩn áp đặt lên con gái
Tôi ghét cách người ta tôn sùng cái mớ quy định ấy
Tôi ghét cái cách các cô gái tôn sùng những quy định đó, ép buộc bản thân, ép buộc tôi theo cái mớ quy định đó
Tôi ghét cái mớ quy định ko công bằng ấy
Tôi ghét
Tôi căm thù

TÔI KO MUỐN LÀM CON GÁI

[Nếu như tôi là con trai thì mọi việc đâu có ra nông nỗi này]

12 Replies to “Con gái”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *